FUNDUSZE EUROPEJSKIE

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego materiału do produkcji worków oraz arkuszy antystatycznych biodegradowalnych TS-ESD-BIO”. Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działanie 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toolstatic Polska Sp. z o.o.  składa zapytanie ofertowe.

Beneficjent: Toolstatic Polska Sp. z o.o. 

Okres realizacji: 01.01.2020-31.05.2020

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 48 000,00 PLN

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego materiału do produkcji folii stretch biodegradowalnej STRETCH-BIO”. Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności I Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działanie 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toolstatic Polska Sp. z o.o.  składa zapytanie ofertowe.

Beneficjent: Toolstatic Polska Sp. z o.o. 

Okres realizacji: 01.01.2020-31.05.2020

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 48 000,00 PLN