Ochrona 
Antystatyczna

TOOLSTATIC POLSKA 

        Kiedy materiał ma kontakt z przewodnikiem, przekazanie energii następuje bardzo szybko (w procesie tarcia). Powstała w wyniku tego kontaktu iskra jest w stanie podpalić gaz, np. w tunelach czy kopalniach, a także zniszczyć urządzenia elektryczne, przez wywoływanie bardzo wysokiego napięcia (powyżej 20 kW) lub zaprószyć ogień.

Wytwarzanie materiałów antystatycznych polega na przekształcaniu zwykłych materiałów izolujących w przewodniki energii elektrycznej. Materiał przekształcony w przewodnik, ma możliwość rozpraszania ładunków i utrudnia ich ponowne naładowanie do niebezpiecznych poziomów.

antystatyka toolstatic

W przypadku wyposażenia zabezpieczeń antystatycznych (w oparciu o zgodność produktu z normą PN-EN 61340-5-1) parametrem podlegającym ocenie jest głównie typowa wartość rezystancji do punktu uziemienia, natomiast własności przewodzące i rozpraszające materiałów określa się wartościami rezystancji powierzchniowej i objętościowej.

Do powszechnie stosowanych akcesoriów należą antystatyczne maty stołowe, które instaluje się wszelkich powierzchniach roboczych przeznaczonych do pracy z wrażliwą elektroniką, rękawiczkach antystycznych czy opaskach

Na uziemionych regałach można bezpiecznie składować elementy umieszczane w przewodzących pojemnikach. W zależności od potrzeb stanowiska pracy mogą być wyposażone w krzesła ESD oraz uziemione narzędzia. 

Często stosowanym sprzętem są także jonizatory

Każda strefa EPA pamiętać musi również o specjalistycznych opakowaniach zabezpieczających produkty, które opuszczają strefę, rozpraszających ESD.


Rękawiczka Toolstatic

pcb - antystatyka toolstatic

Dla antystatyczności ważny jest wskaźnik dla parametru „rezystywność powierzchniowa”.

Jeśli wyładowanie elektrostatyczne ma wystarczającą ilość energii, może dojść do uszkodzenia urządzenia w wyniku miejscowego przegrzania.

Bezpieczną pod względem występowania przedmiotów oraz działań przestrzeń produkcyjną określa się mianem strefy EPA (Electro-Static Protection Area). Jest to obszar, w którym maksymalne natężenie pola elektrycznego wynosi 100 V/cm.hc

Strefę  EPA bada się pod kątem spełnienia wymagań oraz zatwierdza certyfikatem.

Środki uziemienia osobistego powinno się regularnie kontrolować przy pomocy odpowiednio skonfigurowanych testerów uziemienia osobistego. Urządzenia te z reguły umieszczane są przy wejściach do obszarów objętych ochroną.

toolstatic antistatic brand

Zapraszamy do kontaktu z naszą wykfalifikowana kadrą techniczną, odpowiemy na każde pytanie oraz pomożemy przy budowie profesjonalnej strefy EPA. 

Toolstatic Polska / All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone