Co to jest Ochrona Antystatyczna

Kiedy osoba lub obiekt statyczny napotyka na elektrostatyczne urządzenie wyładowcze (ESDS), istnieje możliwość, że ładunek elektrostatyczny może zostać odprowadzony przez wrażliwe obwody w urządzeniu. Jeśli wyładowanie elektrostatyczne ma wystarczającą ilość energii, może dojść do uszkodzenia urządzenia w wyniku miejscowego przegrzania. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia o drobniejszych kształtach są bardziej podatne na uszkodzenia ESD.

Poniższa tabela przedstawia typowe sytuacje. Należy pamiętać, że wilgotność ma istotny wpływ na indukowany ładunek. Nie zaleca się, aby wilgotność względna (RH) była za mała, powiedzmy, poniżej 30%. Kontrola ESD staje się szczególnie wymagająca przy niskich poziomach wilgotności. Zaleca się wilgotność względną pomiędzy 40% a 60% dla typowego obszaru montażu.

Środki generowania statycznego

 

RH 10-20% RH 65-90%
Przechodząc przez dywan

 

35,000 V

 

1,500 V

 

Chodząc po podłodze winylowej

 

12,000 V

 

250 V

 

Otwieranie koszulki na dokumenty

 

7,000 V

 

600 V

 

Pracownik przy stanowisku pracy

 

6,000 V

 

100 V

 

Części wyładowcze elektrostatyczne wrażliwe na rozładowanie (ESDS) są powszechnie charakteryzowane do trzech zdefiniowanych modeli:

 • Model ludzkiego ciała (HBM)
 • Model maszyny (MM)
 • Model urządzenia ładowanego (CDM)

Jakie szkody wyrządzają ESD w urządzeniu elektronicznym?

Istnieją w zasadzie dwie kategorie szkód z ESD:

 1. a) katastrofalne uszkodzenie – urządzenie elektroniczne jest odłączone natychmiast po zdarzeniu ESD. Złącze półprzewodnikowe lub metalizacja łącząca mogłyby zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne.

(b) Uszkodzenia utajone – urządzenie elektroniczne wydaje się pracować w porządku po zdarzeniu ESD. Jednakże, wrażliwe obwody zostały uszkodzone i mogą nie działać poprawnie w pewnym momencie w przyszłości.

Ochrona urządzeń elektrostatycznych wrażliwych na rozładowanie (ESDS).

(A) Obszar pracy:

 1. Istotne jest, aby obsługiwać urządzenia ESDS w statycznych stacjach roboczych. Zapobiega to utracie wydajności (poprzez katastrofalne uszkodzenie) lub, co gorsza, potencjalnych awarii niezawodności w terenie (poprzez utajone uszkodzenia).
 2. W przypadku, gdy niepraktyczne lub niemożliwe jest stosowanie antystatycznych pasów na nadgarstki lub usuwanie elementów, które składają się z materiałów izolacyjnych na stanowisku pracy statycznej, należy użyć jonizatora powietrza, który ma zneutralizować ładunki elektrostatyczne lub zastosować miejscowe antystatyki w celu kontrolowania wytwarzania i akumulacji statycznych opłat.
 3. W przypadku stosowania jonizatora powietrza konieczne jest przestrzeganie procedur i harmonogramów konserwacji w celu zapewnienia, że ​​jony wytwarzane przez jonizator są odpowiednio wyważone.
 4. Unikaj doprowadzania do źródeł elektryczności statycznej w odległości 1 metra statycznej bezpiecznej ławki roboczej.
 5. Jeśli konieczne jest użycie pistoletów pneumatycznych, użyj specjalnych modeli, które nie generują ładunków statycznych w strumieniu powietrza.

(B) Personel:

 1. Wszelkie nagromadzone ładunki na ciele ludzkiego operatora należy rozładować najpierw przed otwarciem pojemnika ochronnego z urządzeniami ESDS. Wyładowanie może być osiągnięte poprzez ułożenie dłoni na uziemionej powierzchni lub, najlepiej, na uziemionym, antystatycznym pasku na nadgarstek.
 2. Wysoce zalecane jest użycie antestatycznej odzieży dla każdego pracownika.
 3. Edukacja i szkolenie w zakresie środków zapobiegawczych ESD jest nieocenione.
 4. Regularne audyty są również pomocne w wspieraniu programu ESD.

(C) Opakowania i transport:

 1. Urządzenia ESDS powinny być przechowywane w antystatycznej torebce ochronnej lub pojemniku przez cały czas przechowywania lub transportu.

Jakie materiały są odpowiednie do rozproszenia statycznej energii elektrycznej?

Zaleca się, aby jako medium (np. Maty, pojemniki) wykorzystywać statyczne materiały rozproszone w celu wyładowania ładunku statycznego do ziemi. Materiały te mają następujące właściwości:

Oporność powierzchni: 1 x 105 to 1 x 1012 omów / m2
Objętość optyczna: 1 x 104 to 1 x 1011 ohm-cm

 

 

Write By:
Marek Adamczyk
TOOLSTATIC
Product Engineer – ESD Protection

*Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display or other use of this material is prohibited